tamilkurinji logo


 

படிப்பில் வேண்டும் பிடிப்பு -“கவியன்பன்” கலாம்,
படிப்பில் வேண்டும் பிடிப்பு -“கவியன்பன்” கலாம்

First Published : Monday , 5th March 2012 10:02:53 PM
Last Updated : Monday , 5th March 2012 10:02:53 PM
படிப்பில் வேண்டும் பிடிப்பு -“கவியன்பன்” கலாம்,

மூச்சு விடுதல் மட்டு மன்று

     முயற்சி கூட மனிதமே

பேச்சில் கூறு மனைத்தும் விடாமல்

      பேணிக் காத்தல் மனிதமே

பாய்ச்சும் நீரா லுயிரும் பெற்று

       பயிரும் வளர்தல் போலவும்

காய்ச்சும் தங்கம் ஒளிர்தல் போன்றும்

      கடின வுழைப்பு வெல்லுமே

 

 

ஊதும் சங்கின் அறிவிப் பால்நம்

      உறக்கம் களையச் செய்யுமே

ஓதும் உன்றன் படிப்பால் செல்வம்

       ஓங்கி வளரச் செய்யுமே

தீதும் நன்றும் பகுத்து முடிவைத்

      தீர்க்க வுதவும் கல்வியே

போது மென்ற நிறுத்தல் குறியைப்

      போட்டு விடாது கல்வியே

     

 

(6 மாச்சீர்கள்+ 1 விளச்சீர்= எழுசீர் விருத்தம்)

 

(வேறு)

 

மின்வெட்டுச் சோதனையால் மிரள வேண்டா

       மிச்சமுள்ள நேரத்தில் பிறழ வேண்டா

முன்சென்றத் தலைவர்கள் கல்வி தேட

      முடங்கித்தான் போகாமல் வெற்றிச் சூட

பின்பற்றி(ய) வழிகளையும் நீயே நோக்கு

      பிற்காலம் கல்வியினா லேழ்மை போக்கும்

உன்சுற்றம் உனைச்சுற்றும் நட்பும் நீளும்

      உலகமெலாம் உனைநோக்கும் காலம் சூழும்

 

 

(எண்சீர் கழி நெடிலடி விருத்தம்)

    Tags :    
படிப்பில் வேண்டும் பிடிப்பு -“கவியன்பன்” கலாம், படிப்பில் வேண்டும் பிடிப்பு -“கவியன்பன்” கலாம், படிப்பில் வேண்டும் பிடிப்பு -“கவியன்பன்” கலாம்,
Potato Capsicum Green Peas Curry சென்னை காரக்குழம்பு Kathirikai varuval
 விழியழகா? கவியழகா? - ”கவியன்பன்” கலாம்
கண்ணைப் பற்றியே கவிதையை எழுதகண்ணை மூடிநான் கணநேரம் அயரவிண்ணத் தாண்டி வந்தாய்; உன்றன்கண்ணைப் பார்த்ததில் கவிதைத் தோற்றதே!கண்ணைக் காணவே கவிதை ஊறமண்ணைக் காணுமுன் முழுநிலா வடிவம்கண்ணை விட்டும் காணோம்; என்றன்கண்ணை ஈர்த்தது கவிதைக் கண்ணே!கருவிழிப் படலம் கண்ணின் வேலாய்ஒருவழிச் செயலால் உள்ளம்

மேலும்...

 காதலால் சாதலா? - ”கவியன்பன்” கலாம்
வினோதமான இவ்வுலகைவிட்டு நீ விடை பெற்றவினோதினி,மனசாட்சி உள்ளவர்களின்மனத்தினில் ஆட்சி புரிகின்றாய், நீ!உன் மீது வீசப்பட்ட அமிலத்தால்உன் உடல் கருகியது போலவெஉள்ளார்ந்த பாசமுடையோரின்உள்ளங்களும் வெந்தனவே...!ஒருதலைக் காதலுக்குதறுதலைகளின் விடையாகஅமிலத்தை வீசென்றுஉமிழ்ந்து சொன்னதுஉலகச் சினிமா தானேசீரழிக்கும் சினிமாவால்ஊரழிந்து போகு முன்புவழிகளை அடைத்திடும்வழிகள் அரசின் வழியேபழிகள் பெருகிடாமல் விழிப்பீர்!பெற்றவர்

மேலும்...

 ஆசை முகம் - ”கவியன்பன்” கலாம்
ஈற்றெதுகை இணைபோல் இன்சுவை ஈரிதழ்கள் போற்றுகின்ற மடிப்பும் புதுக்கவிதை போலிங்கு ஏற்றமுடன் இருக்கும் இடுப்பழகில் காணும்நான் தோற்றுவிட்டேன் காதலியே தொடவுமில்லை ஆசைமுகம்! நேர்நேர் நிரைநிரை அசையாக நேர்காண் பார்வையில் அசையாது நேர்கொண்டு ஈர்க்கும் ஆசைமுகம் நேர்கொண்டு முடிய நேர்கொண்ட சீர்காணும் வெண்டளை விரவினால் பேர்கொண்டு சொல்வர் வெண்பாவாய் நேர்வகிடு எடுத்தப் பின்னலினால்தான் சீர்கொண்டு அழைப்பர்ப் பெண்பாலாய்! .. அசைசீர் யாப்புக்கு அழகாம் தொடை அசையும் இடுப்புக்கு அழகாம்

மேலும்...

 எல்லைக் கோடு -'கவியன்பன்' கலாம்
எல்லையிலா அருளால் காக்கும் .....இறையவன் வகுத்த சட்டம் எல்லைக்கோ டென்று பார்த்து .....இணங்கிநீ வாழ்தல் திட்டம் தொல்லைகளும் வரத்தான் செய்யும் ...தொடர்ந்துநீ முன்னே செல்வாய் இல்லையென்றால் உழைப்பில் தேக்கம் ....இருப்பதைக் கண்டு கொள்வாய்! அளவுக்கு மிஞ்சும் போதில் ...அமுதமும் நஞ்சாய்ப் போகும் பிளவுக்கு வழியைக் காட்டும் ....பிறர்மனம் புண்ணாய்ப் போகும் அளவுக்கு மேலே காட்டும் ..அக்கறைக் கூடத் தொல்லை களவில்லாக் கற்பைப்

மேலும்...

 
பிற செய்திகள்

மேலும்...

Comments
Reply Message

Post Your Comments
Name*
Email ID *
* தமிழ் எழுத்துக்கள் இந்தப்பெட்டியில் தோன்றும் (உம்) அம்மா

Match any where Exact Match


மகளிர்

Home News Cinema Gallery Privacy Policy Contact us Free Ads
சற்று முன் தமிழகம் இந்தியா உலகம் வர்த்தகம் விளையாட்டு சினிமா
Copyright © 2010 Indianinfotech.in