tamilkurinji logo


 

காவிரியின் பாடலும்; தமிழ்நாட்டின் சாடலும்,Tamil kavitahi

Tamil,kavitahi
காவிரியின் பாடலும்; தமிழ்நாட்டின் சாடலும்

First Published : Monday , 31st December 2012 04:10:13 AM
Last Updated : Monday , 31st December 2012 04:10:13 AM
காவிரியின் பாடலும்; தமிழ்நாட்டின் சாடலும்,Tamil kavitahi காவிரியின்  பாடல்:


அழுதுகொண்டே பிறந்தேனே பெற்றோர் நெஞ்சில்
.. அமுதமழைப் பொழிந்திடவே சிரிக்க வைத்தேன்
உழுதவரின் வயல்பசுமை உறுதல் கண்டே
.. உவப்புறுமந் நிலையிலவர் உள்ளம் பொங்க
பொழுதெல்லாம் மணக்கின்ற பூவாய் வந்தேன்
.. பூமிபெற்ற பொன்பொருளை எல்லாமுங் கூட
குழந்தையெனக் கீடாகக் கூறப் போமா?
.. குடகுமலைப் பால்குடித்த குழந்தை நானே!
 
தவழ்ந்தெழுந்துத் தடுமாறித் தமிழ்நாட் டினென்றன்
.. தாய்மடியில் விழுந்தவளின் தாடை தட்ட
புவனமிதைப் பெற்றதனால் பூரிப்  புற்றேன்
.. பூங்கைகளின் விரல்விரித்துப் பொத்து வாய்வாய்
கவனமுடன் கேட்பதுபோல் கண்கள் பூத்துக்
.. கல்லணையில் காதுகொண்டு கொஞ்சல் கேட்பீர்
அவனியிலே இனிக்கின்ற உயர்வை யுற்றேன்
.. அருங்குழவி மழலைத்தேன் அமுதைப் பெற்றேன்!


 
தாய்மண்ணின் தனிப்பெருமை யாவும் காக்கும்
.. தகுதிகளில் தக்கபடிப் பயிற்சி ஏற்கும்
வாய்ப்புனக்குத் தருகின்ற சூழல் இங்கே
.. வளர்ந்திருக்க வேண்டுமதை நல்லோர் செய்வார்
போயெங்கும் பொருள்தேடி அலையா  மல்நீ
.. பொன்னாடாய் உள்நாட்டை முன்னேற்  றத்தான்
நோய்நொடிகள் அண்டாமல் காத்து நீயும்
.. நுண்ணறிவால் வழிகாட்டி  யாக வாழ்க!

 
விண்ணுலவும் கதிர்நிலவு காற்று மேகம்
.. விளைவிக்கும் செடிகொடிகள் மரங்கள் குன்றம்
மண்ணகத்தை வளமாக்கும் ஏரி ஆறு
.. மண்டியுள செழிப்பெல்லாம் பொதுமை யாகும்
கண்டிப்பாய் வருங்காலம் பிறந்தோர் யாரும்
.. கடுமுழைப்பின் பலன்கண்டு வாழ்வர் என்னும்
உண்மைநிலை யுருவாகக் குழந்தை நானும்
.. உத்தமனாய் பிறர்க்குதவ உயர்ந்தேன் அன்றே!


தமிழ்நாட்டின் சாடல்:

சித்திரம்போ லுன்றன் சிரித்த முகவெழில்
முத்திரையாய்ப் பதிந்து முழுவது முள்வாங்கி
நித்திரையைக் குலைத்தென்னை நித்தம் நினைவினிற்
பித்தனாக்கி யுள்ளத்தைப் பிழிகின்றா யுன்னெழிற்
கன்னத்தின் செழிப்பில் கவிழ்ந்தேனே யதன்குழியில்
இன்னமு முள்ள மிரும்பாகிப் போகாமற்
கடைக்கண் திறக்காதோ காவிரி உன்றன்
மடைத்தாள் திறக்காதோ மனம்

பூக்கள் பூக்க மறந்தனவே
புற்கள் மடிந்து உறங்கினவே
நாட்கட் செல்ல மறுப்பதுமே
நாங்கள் பட்டத் துன்பமாமே

காவிரி நீயும் வீணிலே யாங்குக்
.....கைதியாய் நிற்பதும் ஈண்டுப்
பூவிரிச் சோலை நெற்கதிர் கூட்டம்
.....பூமியில் செத்திடக் காண்பாய்!
பாவிகள் உன்னை அடைத்திடக் கண்டும்
......பாடலில் வடித்திடும் கருத்தை
மேவிடும் தமிழ்நாட் டின்நிலை கண்டும்
....மெச்சவும் கையறு நிலைதான்!

- ”கவியன்பன்” கலாம்    Tags :    
காவிரியின் பாடலும்; தமிழ்நாட்டின் சாடலும்,Tamil kavitahi காவிரியின் பாடலும்; தமிழ்நாட்டின் சாடலும்,Tamil kavitahi காவிரியின் பாடலும்; தமிழ்நாட்டின் சாடலும்,Tamil kavitahi
Potato Capsicum Green Peas Curry சென்னை காரக்குழம்பு Kathirikai varuval
 அம்மா அபி கவிதை
நான் கருவாய் இருந்த போது தொட்டு தொட்டு ரசித்தவளே!உன் அழகிய முகத்தை பார்க்க என்னை பத்து மாதம் காத்திருக்க வைத்தவளே!நான் உனக்குள் இருந்த அந்த ஒவ்வொரு நொடியும் உன்னை காண தவம் கிடந்தேனே!என்னை சிறிது சிறிதாய் கற்பனையில் செதுக்கியவளே!முதன் முதலில் இவ்வுலகில்

மேலும்...

 இயற்கை
அந்த சொல் கேட்ட அந்த நொடி !நினைவு வரும் அந்த காட்சி !மனதில் உதிக்கும் ஒர் புத்துணர்ச்சி !தூய்மையான சுவாசக் காற்று !மனதிற்கு நிம்மதி தரும் ஒர் உணர்வு.!அத்துடன் பழகிக் பாருங்கள்!உங்களையே உங்களுக்கு பிடிக்கும். S. ABARAJITHAAIX ‘A’DON BOSCO  MATRIC.

மேலும்...

 நட்பு
நட்பு என்பது ஒரு கடல்!அதில் முழ்கினால் எழுவது மிக கடினம்!எழுவதற்கான தகுதிகள் சிலருக்கே உண்டு!நட்பு இணைப்பிரியா தொல்லை!அதில் சின்ன சின்ன சண்டைகளும் சிறு சிறு தொல்லைகளும் உண்டு!இந்த சண்டைகளும், தொல்லைகளும் இல்லையெனில் நட்பில் பயனில்லை!இதை நாங்கள் உணர்ந்து விட்டோம் நீங்கள் உணர

மேலும்...

 வானம்:
எல்லை இல்லா ஒர் அதிசயம் வானம்அதற்க  ஈடு  இணை இல்லை .ரசிக்க முடியாத அழகு அது நம் வாழ்வின் அர்த்ததை உணர்த்தும் அழகு வானம்வாழ்வுக்கு முடிவு உண்டு ஆனால் முயற்சிகளுக்கு முடிவில்லை.இவ்வுலகத்தை பாதுகாக்கும் மிகப்பெரிய போர்வை இப்பூமியில் இதுவரை அதற்கு ஈடு

மேலும்...

 
பிற செய்திகள்

மேலும்...

Comments
Reply Message

Post Your Comments
Name*
Email ID *
* தமிழ் எழுத்துக்கள் இந்தப்பெட்டியில் தோன்றும் (உம்) அம்மா

Match any where Exact Match


மகளிர்

Home News Cinema Gallery Privacy Policy Contact us Free Ads
சற்று முன் தமிழகம் இந்தியா உலகம் வர்த்தகம் விளையாட்டு சினிமா
Copyright © 2010 Indianinfotech.in